Geran Dalaman UiTMCK

PENGENALAN
  1. Geran Penyelidikan Dana UiTMCK diwujudkan untuk menggalakkan aktiviti penyelidikan bagi menjana ilmu yang mampu menyumbang terhadap peningkatan tahap intelektual, penciptaan teknologi baru dan penyuburan budaya yang dinamik selaras dengan aspirasi negara.
  2. Geran ini bertujuan untuk menerapkan budaya penyelidikan tanpa sempadan di kalangan penyelidik kampus cawangan Kelantan agar menjadi pemangkin kepada permohonan geran penyelidikan nasional dan antarabangsa.