urmi.jpg

Carta URMI

+Carta URMI

Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (URMI)

Unit Penyelidikan dan Perundingan
Membantu pensyarah-pensyarah dari setiap fakulti UiTMCK untuk memohon dan mendapatkan geran- geran penyelidikan nasional, antarabangsa mahupun geran industri. Memberi khidmat nasihat dalam dalam penyediaan cadangan projek penyeldikan dan perundingan. Bertanggungjawab menilai kertas kerja penyelidikan pensyarah dan membantu penyarah di dalam hal ehwal pengurusan penyelidikan.