Strategic Planning Unit

HEAD

DR. MUHAMMAD FIRDAUS MUSTAPHA
(+60)99762018 • Work

About Unit

 1. Memastikan kualiti program pengajian dan ketampakan akademik staf serta memperkukuhkan sistem pembelajaran diperingkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda,Sarjana dan PHD.(Pengajaran & Pembelajaran)
 2. Memastikan ilmu keusahawanan akan dikuasai oleh warga UiTM Cawangan Kelantan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan industri. (Keusahawanan)
 3. Memperkasakan hubungan bestari dan kerjasama strategik untuk pembangunan masyarakat serta perubahan sosial dan ekonomi.(Akademik,Industri & Masyarakat)
 4. Memperkasakan dan menyemarakkan budaya penyelidikan, penerbitan dan inovasi dalam kalangan ahli akademik. (Penyelidikan & Inovasi)
 5. Meningkatkan kompetensi graduan yang mampu berdaya saing.(Kepemimpinan)
 6. Keupayaan menjana pendapatan dan penjimatan bagi menampung keperluan kewangan UITM Cawangan Kelantan.(Penjanaan pendapatan)
 7. Mengamalkan sistem tadbir urus yang efektif serta berintergriti tinggi.(Governans)
OBJECTIVES
 1. Memastikan kualiti program pengajian dan ketampakan akademik staf serta memperkukuhkan sistem pembelajaran diperingkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda,Sarjana dan PHD.(Pengajaran & Pembelajaran)
 2. Memastikan ilmu keusahawanan akan dikuasai oleh warga UiTM Cawangan Kelantan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan industri. (Keusahawanan)
 3. Memperkasakan hubungan bestari dan kerjasama strategik untuk pembangunan masyarakat serta perubahan sosial dan ekonomi.(Akademik,Industri & Masyarakat)
 4. Memperkasakan dan menyemarakkan budaya penyelidikan, penerbitan dan inovasi dalam kalangan ahli akademik. (Penyelidikan & Inovasi)
 5. Meningkatkan kompetensi graduan yang mampu berdaya saing.(Kepemimpinan)
 6. Keupayaan menjana pendapatan dan penjimatan bagi menampung keperluan kewangan UITM Cawangan Kelantan.(Penjanaan pendapatan)
 7. Mengamalkan sistem tadbir urus yang efektif serta berintergriti tinggi.(Governans)