Lawatan & Perjumpaan Khas DSP Zakaria Ishak

MACHANG, 30 November - Lawatan dan perjumpaan khas DSP Zakaria Ishak, Ketua Polis Bantuan UiTM Malaysia dengan anggota Polis Bantuan UiTM Cawangan Kelantan pada 26 November 2023. Tujuan perjumpaan ini diadakan untuk beramah mesra dengan anggota Polis Bantuan UiTMCK.

Penyedia Laporan:
Puan Norhayati Daraman
Pengawal Keselamatan Kanan
Pejabat Polis Bantuan