Risk Management Unit

HEAD

DR. SAKINAH MAT ZIN
(+60)9976 2226 • Work

About Unit

Tadbir urus pengurusan risiko universiti telah bermula dengan penubuhan Majlis PengurusanTadbir urus pengurusan risiko universiti telah bermula dengan penubuhan Majlis PengurusanStrategik Universiti dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Universiti yang telah diluluskandalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti ke-149 pada 18 Disember 2015. Rentetandaripada itu, beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan bagi membantu pengurusan risikouniversiti melaksanakan tugas-tugasnya. Antara jawatankuasa yang ditubuhkan adalah:

  i. Jawatankuasa Pemilik Risiko
  ii. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 iii. Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri
OBJECTIVES
  1. Memastikan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif
  2. Menambahbaik kawalan, proses dan latihan untuk menguruskan semua aspek yang berisiko
  3. Memastikan semua warga universiti bersiapsiaga dalam menghadapi bencana untuk melindungi nyawa, keselamatan dan harta benda UiTM
  4. Memupuk budaya celik risiko di kalangan warga UiTM
  5. Melindungi reputasi dan imej UiTM

Others Info

Organizational Chart

+Image