Pelaksanaan dan Pemantauan Saring Harian COVID-19 Melalui Sistem Saring C UiTM

    Surat daripada Ketua Timbalan Pendaftar Kanan bertarikh 27 Ogos 2020 -> Muat Turun

    Pekeliling Naib Canselor Bilangan 22 Tahun 2020 -> Muat Turun

    Berikut adalah link yang berkaitan:

    a. Link untuk staf mengisi deklarasi harian - https://saringc19.uitm.edu.my 
    b. Link untuk pelaporan harian untuk pemantauan oleh moderator dan Ketua PTJ - https://c19.uitm.edu.my/login