Generasi Muda Berdepan Krisis Nilai Insan

GENERASI hari ini semakin menghadapi krisis nilai insan. Pelbagai tingkah laku menghakis nilai insan dalam hidup bermasyarakat hari ini. Nilai insan amat penting dalam pengukuhan kesejahteraan sosial. Dalam rangka matlamat untuk menjadi sebuah negara maju, nilai insan merupakan komponen utama dalam membentuk jiwa manusia bagi penyediaan menghadapi zaman Revolusi Industri (IR) 5.0.

Tetapi pengukuhan nilai insan adakalanya merencatkan pengukuhan kesejahteraan sosial dalam Malaysia Madani. Bagi memastikan realiti kejayaan pelaksanaan konsep insan sejahtera terutama universiti awam, maka beberapa penambahbaikan perlu diberikan keutamaan selain konsep sedia ada.

Artikel Penuh:

Generasi Muda Berdepan Krisis Nilai Insan