Tanpa Robot, Malaysia Madani Boleh Gagal?

WALAUPUN Revolusi Perindustrian (IR) 4.0 yang berpaksikan digitalisasi dan pembangunan kebendaan internet (IoT) masih berterusan di sebahagian negara seperti Malaysia, sebahagian negara lain seperti China dan Korea Selatan telah mula melaksanakan IR 5.0.

IR 5.0 menggunakan kecerdasan sentrik manusia yang masih berkembang. Inisiatif dan trend ini menunjukkan peralihan berterusan ke arah meletakkan manusia sebagai pusat proses perindustrian, memfokuskan pada kerjasama, penyesuaian, kesejahteraan pekerja dan memperkasakan pembuatan keputusan.

Artikel Penuh:

Tanpa Robot, Malaysia Madani Boleh Gagal?