Pelawaan Untuk Memohon Jawatan Pentadbir Akademik (Jan 2024)

1. Koordinator Program Diploma Pengurusan Maklumat (IM110)

Surat Pelawaan Jawatan

Borang dan Lampiran

Sila kemukakan permohonan ke alamat di bawah sebelum atau pada 12 Februari 2024 (Isnin).

Timbalan Pendaftar Kanan
Bahagian Pentadbiran
UiTM Cawangan Kelantan Kampus Machang
18500 Machang
Kelantan

Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.