Pelawaan Untuk Memohon Jawatan Pentadbir Akademik

PELAWAAN UNTUK MEMOHON JAWATAN PENTADBIR AKADEMIK

1. Ketua Pusat Pengajian (KPP) Akademi Pengajian Islam & Kontemporari

2. Ketua Pusat Pengajian (KPP) Pengajian Siswazah

3. Koordinator Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional (iCEPS)

4. Koordinator Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan (EMBA)

Maklumat Tawaran dan Borang Permohonan