Health Unit

HEAD

Senior Health Officer
DR. NIK MUZAIMAN MUSTAPHA
(+60)9976 2100 • Work

About Unit

Unit Kesihatan berfungsi menyediakan perkhidmatan perubatan primer dan kesihatan awam kepada warga UiTM. Ia diketuai oleh pegawai perubatan dan dibantu oleh staf-staf sokongan.

OBJECTIVES
  1. 90% pesakit yang mendapatkan rawatan di Unit Kesihatan mendapat konsultasi perubatan dalam tempoh 30 minit selepas pendaftaran
  2. 95% pesakit berpuashati dengan perkhidmatan perubatan yang diberikan