College Unit

HEAD

Senior Assistant Registar
MOHD AZRUL SIDEK
(+60)43822895 • Work

About Unit

As a fully residential university, UiTM Cawangan Kelantan provides accommodation for more than 5,000 students in 5 different residential college.

 1. Tunku Rahman
 2. Tun Abdul Razak
 3. Tun Hussin Onn
 4. Dato Onn
 5. Tun Mahathir
OBJECTIVES
Selaras dengan objektif Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Unit Pengurusan Kolej juga beriltizam untuk mencapai objektif-objektif berikut:-
 1. Menyediakan penempatan, kemudahan dan persekitaran yang kondunsif di kolej kediaman dan Mengwujudkan sistem pengurusan yang mesra, kemas dan cekap dalam memberi perkhidmatan serta memelihara kebajikan pelajar NR.
 2. Memastikan penyediaan makanan berkualiti, berkhasiat dan memenuhi citarasa pelanggan.
 3. Melaksanakan program pembangunan pelajar yang berkualiti melalui Jawatankusa Perwakilan Kolej (JPK)
 4. Menghasilkan pengurusan kolej yang peka terhadap kehendak pelanggan, cekap dan efisyen.
 5. Menyediakan penempatan, kemudahan dan persekitaran yang kondunsif.
 6. Memastikan penyediaan makanan berkualiti, berkhasiat dan memenuhi citarasa pelanggan.
 7. Melaksanakan program pembangunan pelajar yang berkualiti melalui Jawatankusa Perwakilan Kolej (JPK)
 8. Menghasilkan pengurusan kolej yang peka terhadap kehendak pelanggan, cekap dan efisyen

COLLEGE FUNCTION

Menguruskan Penginapan
 1. Permohonan Kolej Pelajar Lama
 2. Pendaftaran Pelajar Baru
 3. Pendaftaran Pelajar Lama
 4. Proses rayuan
 5. Proses daftar keluar
 6. Permohonan kolej