Auxiliary Police

HEAD

Senior Security Officer
ASP MOHD RAZALI YUSOFF
(+60)99762029 • Work

About Unit

Mewujudkan kawalan keselamatan secara professional, berintegriti dan berakauntabiliti terhadap nyawa dan hartabenda selaras dengan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang diterima pakai oleh universiti pada pelajar, staf mahupun orang awam untuk memelihara suasana kampus yang selamat dan sejahtera.

Berikrar akan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh dedikasi menerusi penerapan nilai-nilai murni bagi meningkatkan imej dan kepercayaan yang diamanahkan.
OBJECTIVES
  1. Memastikan anggota keselamatan yang siapsiaga dan kompeten;
  2. Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan;
  3. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga unversiti secara berhemah dan proaktif; dan
  4. Menyediakan urusan perkhidmatan keselamatan berteraskan penggunaan teknologi

Organizational Chart

+Image