Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (URMI)

carta urmi

Unit Penyelidikan dan Perundingan

Fungsi:

Membantu pensyarah-pensyarah dari setiap fakulti UiTMCK untuk memohon dan mendapatkan geran- geran penyelidikan nasional, antarabangsa mahupun geran industri. Memberi khidmat nasihat dalam dalam penyediaan cadangan projek penyeldikan dan perundingan. Bertanggungjawab menilai kertas kerja penyelidikan pensyarah dan membantu penyarah di dalam hal ehwal pengurusan penyelidikan.

Unit TRIG

Fungsi: Menyampaikan dan menyebarkan maklumat serta mengadakan bengkel-bengkel yang berkaitan dengan penyelidikan. Menjalankan aktiviti penggalakan dan mempromosi penyelidikan agar berjalan lancar mengikut mengikut prosidur UiTM.

Unit Penerbitan

Fungsi:

Merekod informasi penulisan pensyarah samada jurnal, prosiding, buku dan bahan-bahan ilmiah yang lain. Membantu menerbitkan buku dan bahan ilmiah pensyarah. Membantu pembangunan laman web jurnal dalaman UiTMCK dan seterusnya memantau keluaran setiap isu.

Unit Inovasi dan Pengkomersilan

Fungsi:

Membantu pensyarah-pensyarah di dalam hal ehwal pengurusan harta intelek dan pengkomersilan hasil penyelidikan. Menganjurkan pertandingan inovasi di kalangan pensyarah dan pelajar di peringkat dalaman serta menguruskan keperluan pertandingan di peringkat luar.

 

Contacts

  webmedia @ kelantan.uitm.edu.my
  +609-9762000/3000
  +609-976 2001
  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan 18500 Machang , Kelantan, Malaysia

Follow us on