Quality Management Unit

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) ialah badan yang bertanggungjawab ke atas perihal kualiti di Universiti Teknologi MARA. Sebagai pusat kualiti, InQKA mengurus serta menjadi pemangkin kepada semua aktiviti berkaitan kualiti demi memastikan kepatuhan kepada Code of Practice for Institutional Audit (COPIA), Code of Practice for Programme Accreditation (COPPA) serta ISO 9001. Manakala diperingkat fakulti, kampus negeri serta cawangan, ianya akan dilaksanakan oleh Unit Jaminan Kualiti atau Unit Pengurusan Kualiti. Unit ini adalah bertindak sebagai wakil InQKA bagi setiap fakulti, kampus negeri serta cawangannya.

Sejarah kualiti mula bertapak di UiTM sejak tahun 1994. Berbagai perubahan utama telah berlaku kepada InQKA sejak itu. Sejarah perkembangan InQKA boleh dijelaskan seperti berikut:

Sejarah Perkembangan InQKA

Bagi melaksanakan jaminan kualiti berterusan, Unit Pengurusan Kualiti Kampus Negeri Kelantan adalah bertanggungjawab melaksanakan semua tugasan seperti yang digariskan dalam 'Quality Assurance and Enhancement Policy' (rujuk Appendix 1). Manakala tanggungjawab Ketua Unit Pengurusan Kualiti telah dinyatakan di Appendix 2.

Quality Assurance and Enhancement Policy

Contacts

  webmedia @ kelantan.uitm.edu.my
  +609-9762000/3000
  +609-976 2001
  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan 18500 Machang , Kelantan, Malaysia

Follow us on