Auxiliary Police

 

Mewujudkan kawalan keselamatan secara professional, berintegriti dan berakauntabiliti terhadap nyawa dan hartabenda selaras dengan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang diterima pakai oleh universiti pada pelajar, staf mahupun orang awam untuk memelihara suasana kampus yang selamat dan sejahtera.

Berikrar akan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh dedikasi menerusi penerapan nilai-nilai murni bagi meningkatkan imej dan kepercayaan yang diamanahkan.

 

Contacts

  webmedia @ kelantan.uitm.edu.my
  +609-9762000/3000
  +609-976 2001
  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan 18500 Machang , Kelantan, Malaysia

Follow us on