Faculty of Business Management

Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Kelantan menawarkan sepuluh (10) program iaitu satu (1) di peringkat pra-diploma, dua (2) di peringkat diploma, lima (5) di peringkat ijazah sarjana muda, satu (1) di peringkat Sarjana dan satu (1) di peringkat Doktor Falsafah : -

  1. PD002 – Pra-Diploma Perdagangan
  2. BM111 – Diploma Pengajian Perniagaan
  3. BM119 – Diploma Perbankan
  4. BM232 – Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat
  5. BM240 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pemasaran)
  6. BM242 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)
  7. BM249 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam)
  8. BM250 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Ekonomi)
  9. BM771 – Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA)
  10. BM995 – Doktor Falsafah (PHD)

Contacts

  webmedia @ kelantan.uitm.edu.my
  +609-9762000/3000
  +609-976 2001
  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan 18500 Machang , Kelantan, Malaysia

Follow us on