Faculty of Business And Management

Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Kelantan menawarkan sebelas (11) program iaitu satu (1) di peringkat pra-diploma, tiga (3) di peringkat diploma, lima (5) di peringkat ijazah sarjana muda, satu (1) di peringkat Sarjana dan satu (1) di peringkat Doktor Falsafah : -

 1. BA002 – Pra-Diploma Perdagangan
 2. BA111 – Diploma Pengajian Perniagaan
 3. BA118 - Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat
 4. BA119 – Diploma Pengajian Perbankan
 5. BA232 – Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat
 6. BA240 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran)
 7. BA242 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan)
 8. BA249 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perbankan Islam)
 9. BA250 – Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Ekonomi)
 10. BA771 – Sarjana Pentadbiran Perniagaan (EMBA)
 11. BA995 – Doktor Falsafah (PHD)

Contacts

  webmedia @ kelantan.uitm.edu.my
  +609-9762000/3000
  +609-976 2001
  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan 18500 Machang , Kelantan, Malaysia

Follow us on