Maklumat Korporat

Maklumat Korporat

Visi

Membudayakan sukan untuk melahirkan graduan yang cergas, cerdas, cemerlang, dan berdaya saing di peringkat global. 

Misi

Menjadi sebuah organisasi sukan yang cemerlang dalam pembangunan dan perkhidmatan sukan.

Objektif

  • Melaksanakan sukan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan ko-kurikulum.

  • Menggalakkan masyarakat kampus bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan riadah.

  • Merapatkan silaturahim sesama masyarakat UiTM dan masyarakat luar kampus.

  • Menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.

  • Pembangunan sumber manusia.

  • Meningkatkan imej UiTM melalui pencapaian sukan dan sebagai pusat kecemerlangan Bumiputra.