Maklumat Korporat

Misi


Membantu masyarakat UiTM supaya berbudaya ilmu dan kaya maklumat melalui pembacaan, pendedahan, kebiasaan dan kemahiran kepada penggunaan bahan serta peralatan dan cara cara pencarian maklumat dengan mengadakan persekitaran yang selesa dan mesra, sesuai dengan suasana pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.


Visi


Menjadi pusat kecemerlangan maklumat berelektronik yang unggul bagi mewujudkan masyarakat UiTM yang berbudaya ilmu dan kaya maklumat.


Objektif


  • Menyokong 100% program pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pembangunan ilmu.
  • Menjadikan perpustakaan ini terunggul dari segi aspek perkhidmatan, pelbagai koleksi, teknologi dan sumber maklumat terkini dan matang.
  • Mewujudkan tenaga kerja terlatih, mahir, penuh tanggungjawab, beriltizam, bermotivasi, beretika tinggi, proaktif dn cemerlang melalui latihan dan pendidikan.