Maklumat Korporat

Visi


Pentadbiran sebagai pusat kecemerlangan pengurusan sumber manusia yang menjadi pemangkin ke arah pencapaian visi dan misi UiTM

 

Misi


Merancang, membina, membangun dan mengurus sistem dan proses pengurusan sumber manusia UiTM bagi menghadapi cabaran globalisasi.

 

Objektif


  • Memastikan penyelenggaraan sistem fail dan rekod jabatan, buku perkhidmatan dan rekod cuti kakitangan mencapai ke tahap 90% sepanjang masa.
  • Memastikan pengambilan kakitangan dilakukan secara profesional mengikut nisbah 1:2 (akademik:bukan  akademik) dapat dicapai menjelang tahun 2007).
  • Memastikan setiap kakitangan (akademik dan bukan akademik) diperuntukkan 40 jam setahun untuk latihan dan pembangunan di melalui perancangan latihan yang sepadu.
  • Memastikan perkhidmatan kebajikan dan kemudahan serta mewujudkan rangkaian hubungan yang baik di antara warga melalui program hari keluarga, lawatan dan rekreasi.

 

Falsafah


Kakitangan merupakan aset yang paling penting dan bernilai serta mempunyai potensi yang boleh menyumbang kepada perkembangan dan kemajuan diri, universiti dan negara jika diberi latihan dan kemahiran yang sempurna melalui pemindahan ilmu.

Bahagian Pentadbiran