Syarat Kelayakan dan Struktur Program

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN DAN STRUKTUR PROGRAM SETIAP PROGRAM YANG DITAWARKAN

SEPENUH MASA (SARJANA MUDA)
BIL. KOD PROGRAM SYARAT KELAYAKAN STRUKTUR PROGRAM
1. AC220    
2. BM220/240
3. BM222/242
4. BM229/249    
5. BM230/250    
6. CS221/241    
INED PLK & e-PJJ (SARJANA MUDA)
BIL. KOD PROGRAM SYARAT KELAYAKAN STRUKTUR PROGRAM
1. BM220/240
2. BM222/242
3. IM225/245
INED PLK & e-PJJ (DIPLOMA)
BIL. KOD PROGRAM SYARAT KELAYAKAN STRUKTUR PROGRAM
1. AM110
2. BM111
3. IM110
SEPARUH MASA (SARJANA & PhD)
BIL. KOD PROGRAM SYARAT KELAYAKAN STRUKTUR PROGRAM
1. BM771/701
2. BM995