Objektif

Secara khususnya UiTM (Kelantan) menggariskan EMPAT objektif berikut:

  • Mencapai 40% daripada bilangan pelajar penuh masa tamat pengajian dengan HPNG sekurang-kurangnya 3.00
  • Mencapai nisbah 20 pelajar penuh masa bagi setiap staf akademik pada tahun 2015
  • Memastikan sekurang-kurangnya 20 penyelidikan dan perundingan yang berdaftar setiap tahun.
  • Mencapai penglibatan staf akademik dalam bidang penulisan atau penerbitan ilmiah pada kadar satu per staf akademik setiap tahun.