Kenyataan Sebut Harga UiTM Cawangan Kelantan

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) yang pendaftarannya masih berkuatkuasa di bawah kod bidang berkenaan bagi menyertai sebut harga berikut:

Dokumen Meja Sebut Harga mula dipamer pada 20/10/2022 di Pejabat Bendahari, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan 18500 Machang, Negeri Kelantan Darul Naim pada waktu pejabat Ahad - Rabu 8:15 pagi – 4:45 petang dan Khamis 08:15 pagi - 03:00 petang.

Lawatan Tapak/ Taklimat bagi Sebut Harga di atas akan diadakan pada 25/10/2022 Jam 10:00 pagi di Pejabat Kolej THO.

Tawaran Sebut Harga akan ditutup pada 31/10/2022 Jam 12.00 tengah hari.