Tahniah!!! Dr. Wan Zurina Nik Abdul Majid, Ketua Unit Kurikulum dan Pembangunan Akademik Bahagian Hal Ehwal Akademik

MACHANG, 31 Disember -  Tahniah diucapkan kepada Dr. Wan Zurina Nik Abdul Majid di atas pelantikan sebagai Ketua Unit Kurikulum dan Pembangunan Akademik, Bahagian Hal Ehwal Akademik bermula pada 1 Januari 2021.