Sekalung Penghargaan dan Jutaan Terima Kasih!!! Mantan Ketua Pusat Pengajian

MACHANG, 31 Disember - Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih di atas jasa bakti yang dicurahkan kepada:

 

1. Mantan Ketua Pusat Pengajian Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

    Encik Mohd Bakeri Ab. Rahman

 

2. Mantan Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan

    Prof. Madya Dr. Haji Nik Kamaruzaman Haji Abdulatiff

 

3. Mantan Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Komputer dan Matematik

    Dr. Wan Zakiyatussariroh Wan Husin

 

4. Mantan Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Bahasa

    Dr. Suryani Awang

 

5. Mantan Penyelaras Program Sarjana Perakaunan (AC700), Ketua Unit Kurikulum dan Pembangunan Akademik

    Dr. Noor Marini Abdullah

 

Selamat maju jaya.