Tahniah!!! Dr. Mohd Hafeez Al-Amin Abdul Wahab, Puan Norzawani Mamat@Ibrahim dan Puan Siti Maziah Ab Rahman, Penerbitan Artikel dalam Jurnal Berindeks ERA

MACHANG, 27 Julai - Tahniah diucapkan kepada Dr. Mohd Hafeez Al-Amin Abdul Wahab, Puan Norzawani Mamat@Ibrahim dan Puan Siti Maziah Ab Rahman atas Penerbitan Artikel dalam Jurnal Berindeks ERA bertajuk Exploring The Success Factors of Operational Excellence in SMEs Manufacturing Sectors.