Selamat Bersara, Prof. Madya Norhaiyati Abdul Muin, Akademi Pengajian Bahasa

MACHANG, 18 Jun - Selamat bersara dan terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Norhaiyati Abdul Muin atas segala jasa dan bakti yang dicurahkan sepanjang berkhidmat di UiTM Cawangan Kelantan.