Home Program Akademik
Program Akademik

Senarai Program Pengajian Sarjana Muda (Sepenuh Masa) Yang Ditawarkan:

NO. KOD
PROGRAM
NAMA
PROGRAM
MOD
PENGAJIAN
KAMPUS
1. AC220 Perakaunan Sepenuh Masa Kota Bharu/Machang
2. BM220/240 Pemasaran Sepenuh Masa Kota Bharu/Machang
3. BM222/242 Kewangan Sepenuh Masa Kota Bharu/Machang
4. BM229/249 Perbankan Islam Sepenuh Masa Kota Bharu
5. BM230/250 Ekonomi Sepenuh Masa Kota Bharu
6. CS221/241 Statistik Sepenuh Masa Kota Bharu/Machang


Senarai Program Pengajian Sarjana Muda (INED: PLK & e-PJJ) Yang Ditawarkan:

NO. KOD
PROGRAM
NAMA
PROGRAM
MOD
PENGAJIAN
KAMPUS
1. BM220/240 Pemasaran PLK/e-PJJ
Kota Bharu
2. BM222/242 Kewangan PKL/e-PJJ
Kota Bharu
3. IM225/245 Pengurusan Maklumat PLK
Kota Bharu


Senarai Program Pengajian Diploma (INED) Yang Ditawarkan:

NO. KOD
PROGRAM
NAMA
PROGRAM
MOD
PENGAJIAN
KAMPUS
1. AM110 Pentadbiran Awam PLK/e-PJJ
Kota Bharu
2. BM111 Pengurusan Perniagaan PKL/e-PJJ
Kota Bharu
3. IM110 Pengurusan Maklumat
e-PLK
Kota Bharu


Senarai Program Pengajian Siswazah (Sepenuh Masa) Yang Ditawarkan:

NO. KOD
PROGRAM
NAMA
PROGRAM
MOD
PENGAJIAN
KAMPUS
1. BM771/701 Sarjana Pentadbiran Perniagaan Separuh Masa
Kota Bharu
2. BM995 Doktor Falsafah Mixed Mode
Kota Bharu